Kouč v oblasti pohybu – ZC – zdravotní cvičení, individuální

Co můžete očekávat:

Při první návštěvě vypracujeme dotazník se základní analýzou a ujasníme si cíle. Před cvičením vás čeká vás praktická nauka o držení a nastavení těla. Uvolníme akutní blokády v těle. V následujících návštěvách probíhá praktická nauka cviků zvolených podle individuálního plánu upraveného podle vašich fyzických možností a postupně i úprava jeho náročnosti.

Proč navštívit individuální cvičení?

  • chcete se naučit vyváženě, zdravě pohybovat
  • chcete si zkontrolovat správnost cvičení, která již provádíte
  • chcete zjistit, jaký pohyb vám prospívá a jaký škodí
  • chcete si zvýšit kondici
  • chcete se naučit plnohodnotně dýchat
  • chcete se naučit vnímat své tělo

Čím se během cvičení zabýváme:

Vyvážený střed těla, dýchání, cvičení a jóga.

A/ Core –  vyvážená aktivita středu těla

Páteř je základem těla. Aby páteř mohla být fyziologicky napřímená a plnit funkci držení těla, jeho pohyblivost, ochranu i podpořit fungování orgánů, je důležité věnovat pozornost ploténkám mezi obratli páteře. Pokud aktivně pomocí svalů držíme napřímenou páteř, tak neutlačujeme ploténky a ony mohou plnit svoji funkci. Vzpřímené držení těla znamená aktivně držet segmenty proti působením vnějších vlivů gravitace. To je zajištěno vnitřními silami. Správné držení vyžaduje zpevnění celého osového orgánu – trup s krkem a hlavou, pánev a dolní končetiny. Tento postoj je zapotřebí zaujmout při veškerých činnostech i cvičení. Při cvičení se tělo učí aktivně a vyváženě zapojovat svaly a nepřetěžovat jen určité segmenty. Při přetížení dochází ke kompresi svalů a útlaku. V místě útlaku pak dochází k blokádě místních drah meridiánů, lymfatických a krevních cév. Napřímením páteře zaujmeme správné držení za pomoci svalů v přední části těla – břišní svaly, zejména m. transversus abdominis, m.quadratus lumborum a m. iliopsoas, hlubokou vrstvou svalů podél páteře, zejména m. multifidii, dále pro správný nitrobřišní tlak posilujeme sval bránice m.diaphragma a celou soustavu svalů pánevního dna m.diaphragma pelvis.

B/ Správné dýchání

Jóga při cvičení využívá dech. Nádech umožňuje přísun živin k buňkám a výdech odvádí toxické látky z buněk. Správné dýchání je tedy při cvičení velmi důležité. Výdech v bdělém stavu je proti nádechu aktivní a vytváříme ho za pomoci stažení svalů, kdy uvolněním stahu vznikne nádech (naplnění prostoru).
Plíce v hrudní dutině při dechu mění svůj obsah. V břišní dutině je nitrobřišní tlak, který má obsah neměnný, tudíž při nádechu se tlak dutiny (jako nafouklý balonek) přesouvá. Tyto dvě dutiny jsou odděleny bránici – hlavním dechovým svalem.
Při rovnoměrném zatížení svalů při držení těla se nitrobřišní tlak při dýchání rovnoměrně vytlačuje a stlačuje do všech stran a tím nepřetěžuje žádný ze segmentů. Náš dech se stává uspokojivým a energie proudí volně.
Rychlost a tempo, pomocí něhož se nadechujeme a vydechujeme, ovlivňuje zdraví. Pomalejší dýchání zklidňuje stresové hormony, zatímco rychlejší dýchání má energizující efekt. Pravá a levá nosní dírka jsou těmi nejmocnějšími nástroji k ovlivnění mysli, musíme být opatrní. Pokud neumíme správně dýchat do dolní části břicha, nedosáhneme kýžených účinků.

C/ Jóga

Jógové pozice jsou zaměřené na protahování a posilování svalů. Protahovaná část těla ovlivňuje tok energie v protahované části. Spojením tělesného cvičení, dechových technik a meditací harmonizujeme tělo a duši.