Historie:

Nejstarší umění

Dřív než slovy se člověk začal vyjadřovat pohyby. Z nejstaršího způsobu komunikace se postupně stalo umění, které přetrvávalo a rozvíjelo se po celá tisíciletí – od vzývání tajemných sil a božstev až k vyjadřování nejsložitějších lidských myšlenek a citů.

„Na počátku byl tanec, a ten byl spojen s rytmem.“, parafrázoval začátek Bible slavný francouzský tanečník ruského původu Sergej Lifar. Označení tance za jeden z nejstarších uměleckých projevů, který lze srovnat se vznikem slova a řeči, má své opodstatnění. O tanci máme svědectví už z mladší doby kamenné. Až do doby starověkého Egypta však chybějí údaje o tom, jak se tančilo.Většinou tančily ženy. Egyptské božstvo, které nad tancem vládlo, bylo rovněž ženského pohlaví. Byla to Hathór, která byla zároveň bohyní rozkoše a radosti. Nádherná freska z doby kolem 1400 př. n. l. ukazuje dvě ženy, které poskakují a tleskají v rytmu udávaném třemi hudebnicemi. Zajímavými, téměř magickými postavami byly Pygmejové, tanečníci ze střední Afriky. Odtud pocházela také většina egyptských tanců, třeba jakási rumba s jasným egyptským zabarvením, popsaná v textu ze starověké Memfidy.

Základem břišního tance jsou kroužkové, chvějivé pohyby – třasy a posuny pánve a kyčlí, které odpovídají přirozenosti těla. Zároveň se jím prokrvuje břicho, děloha. uvolňuje pánev a kyčelní klouby. Má blahodárný vliv na celý ženský organismus. Podstatnou součástí břišních tanců je dýchání, které napomáhá správnému proudění energie v těle.

Tanečnice často užívají nějaký typ rytmického nástroje, aby se samy doprovázely při tanci – ruční činelky (původně kastaněty, klapačky), zvonky, tamburíny a řehtačky (sistrum). Tanečnice podporovala rytmus vlastním tělem, např. tleskáním rukama, luskáním prstů, mlaskáním jazykem nebo výkřiky.

Kundalini yoga ….

„Tak jako všechny řeky končí v oceánu, tak všechny jogy končí stoupáním kundalini. Co je kundalini? Je to tvůrčí potenciál každého lidského stvoření, je to vrozený potenciál, který lidé jednoduše nevyužívají.“ –Yogi Bhajan

Joga je ve své podstatě duchovní cestou, a zároveň je to proces, který přispívá k lepšímu fyzickému, duševnímu a emočnímu zdraví. Někteří z vás v ní hledají duchovní přínos, někteří z vás relaxaci, uvolnění stresu a napětí a jiní z vás praktikují jogu čistě ze zdravotních důvodů. Volba je pouze vaše….

Učení o Kundalini joze je mocné a nadčasové. Umožní vás nasměrovat správným směrem a zlepšit různé stránky vašeho života. Je to věda o těle skrze odhalení tajemství mysli a její přirozenosti a zároveň o zkušenosti své vlastní duše.

Kundalini joga je kombinací snadno proveditelných pozic(ásán), dechových cvičení(pranayam), meditací, manter a pozic rukou(mudra), které stimulují naše mozková centra a přinášejí pozitivní vibrace našemu tělu. Kundalini yoga přináší inspiraci, pomáhá objevit sám sebe, rozvinout zapomenuté kouty a nejslabší stránky tvé osobnosti. Otevře ti dveře k tomu, co sis nikdy nemyslel, že bys mohl dosáhnout. Seznámíš se s jednoduchými a užitečnými nástroji pro každodenní život, které ti pomohou udržovat se ve zdraví, síle a klidu. Postupně tě povedou k přirozenému růstu směrem k osobní moudrosti, vnitřní kráse a osobnímu půvabu, který náleží každému člověku. Síla Kundalini jogy spočívá  ve vlastní zkušenosti, která jde přímo do srdce a nitra naší osobnosti.