Jóga

Individuální péče

Co můžete očekávat:

Při první návštěvě vypracujeme dotazník se základní analýzou a ujasníme si cíle. Před cvičením vás čeká vás praktická nauka o držení a nastavení těla. Uvolníme akutní blokády v těle. V následujících návštěvách probíhá praktická nauka cviků zvolených podle individuálního plánu upraveného podle vašich fyzických možností a postupně i úprava jeho náročnosti.

Proč navštívit individuální cvičení?

  • chcete se naučit vyváženě, zdravě pohybovat
  • chcete si zkontrolovat správnost cvičení, která již provádíte
  • chcete zjistit, jaký pohyb vám prospívá a jaký škodí
  • chcete si zvýšit kondici
  • chcete se naučit plnohodnotně dýchat
  • chcete se naučit vnímat své tělo

Dech

Jóga při cvičení využívá dech. Nádech umožňuje příjem živin buňkám a výdech odvádí toxické látky z buněk. Správné dýchání je tedy při cvičení velmi důležité. Výdech v bdělém stavu je proti nádechu aktivní a vytváříme ho za pomoci stažení svalů, kdy uvolněním stahu vznikne nádech (naplnění prostoru).

Plíce v hrudní dutině při dechu mění obsah. V břišní dutině je nitrobřišní tlak, který má obsah neměnný, tudíž při nádechu se tlak dutiny přesouvá (jako nafouklý balonek). Tyto dvě dutiny jsou odděleny bránici – hlavním dechovým svalem.

Při rovnoměrném zatížení svalů při držení těla je nitrobřišní tlak rovnoměrný působící do všech stran a tím nepřetěžuje žádný ze segmentů. Náš dech se stává uspokojivý a energie proudí volně.

Rychlost a tempo, pomocí něhož se nadechujeme a vydechujeme, ovlivňuje zdraví. Pomalejší dýchání zklidňuje stresové hormony, zatímco rychlejší dýchání má energizující efekt na tělo. Pravá a levá nosní dírka jsou těmi nejmocnějšími nástroji k ovlivnění mysli, musíme být opatrní. Pokud ze začátku nevíme, jak správně dýchat do dolní části břicha, tak potom asi nedosáhneme těch účinků, které chceme.

Jógové pozice

Jógové cvičení je zaměřené na protahování a posilování svalů. Protahovaná část těla ovlivňuje tok energie v protahované části.

Vyvážená aktivita středu těla

V těle vnímáme páteř jako základ. Aby páteř mohla být fyziologicky napřímená a mohla plnit funkci držení našeho těla, jeho pohyblivost a ochranu i fungování orgánů, je důležité věnovat pozornost ploténkám mezi obratli páteře. Pokud aktivně pomocí svalů držíme napřímenou páteř, tak neutlačujeme ploténky a ony mohou plnit svoji funkci.

Vzpřímené držení těla je aktivní držení segmentů proti působení vnějších vlivů gravitace a je zajištěna vnitřními silami. Toto držení vyžaduje zpevnění celého osového orgánu – trup s krkem a hlavou, pánev a dolní končetiny. Tento postoj je zapotřebí zaujmout při veškerých činnostech a cvičeních.

Při cvičení se tělo učí aktivně zapojovat svaly vyváženě a nepřetěžovat jen určité segmenty. Při přetížení dochází ke kompresi svalů a útlaku. V místě útlaku pak dochází k blokádě místních drah meridiánů, lymfatických a krevních cév.

Napřímením páteře zaujmeme správné držení v přední části těla za pomoci svalů břišních, zejména m. transversus abdominis, m. quadratus lumborum a m. iliopsoas, hlubokou vrstvou svalů podél páteře, zejména m. multifidii. Dále pro správný nitrobřišní tlak posilujeme sval bránice m. diaphragma a celou soustavu svalů pánevního dna m. diaphragma pelvis.